Hvem er vi

 

Børnehaven Billingland

Børnehaven Billingland er en integreret institution som er normeret til 14 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Børnehaven består af tre aldersblandede grupper, samt en vuggestuegruppe. Børnene kan starte i vuggestuegruppen når de er 6 måneder og starter i børnehaven når de er 2 år og 9 måneder.

Børnehaven Billingland er placeret i et natur skønt område. De fire grupper har hvert deres område med små  huse i området omgivet af vand, høje træer, buske, dyr og mange spændende muligheder for naturoplevelser.

Billingland lægger vægt på at børn kan færdes sammen i naturen, at der er mulighed for kammeratsskabsrelationer og der er fokus på trivsel og læring gennem leg.

Forældrene tilbydes mulighed for, at være en del af pasning af dyreholdet i Billingland sammen med deres barn/børn.

Vi samarbejder med sammenhæng mellem dagpleje, vuggestue og skoler:

dagplejen/vuggestue:

Med forældrenes tilladelse modtager vi informationer om det enkelte barn inden børnehave start. Vi opfordre forældrene til at besøge børnehaven sammen med barnet, således at vi i børnehaven, når barnet starter, ved så meget om barnet som det er muligt.

Skoler:

Børnehaven samarbejder primært med skolerne Grønvang, Østerby og Askov skoler. Der arbejdes med rullende indskoling og børnene kan starte i skole i marts, august og november det år de har 6 års fødselsdag. Børnene er, sammen med en pædagog, på besøg på skolen inden de starter.

Alle børn sprogvurderes når de er 3 år og når de fylder 5 år. Ved samarbejdet ved skolestart udarbejdes et dialog redskab, der er forældre, pædagoger og skolens mulighed for at lave den gode sammenhæng for barnets skolestart.

 

link til folder til forældrene inden starten i børnehaven er under udarbejdelse.